Disclaimer en Copyright
Voorwaarden
Disclaimer Deze site wordt met grote zorg samengesteld en heeft een informatief karakter. Creative Gears S.P. B.V. spant zich voortdurend in om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie zo compleet mogelijk is.  Desondanks kunnen wij de juistheid noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen.  Alle hierin vermelde merken en handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren. Het gebruik van de informatie op deze internetsite en de daaraan gekoppelde pagina's is voor eigen risico van de gebruiker en aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.  In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op deze internetsite. Deze internetsite kan mogelijk links naar internetsites bevatten die onder verantwoordelijkheid van derden vallen.  Creative Gears S.P. B.V. is niet verantwoordelijk en zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud of gebruik van deze internetsites.
Copyright Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) betreffende Creative Gears en/of CG- Connect die u op deze site aantreft, berusten bij Creative Gears S.P. B.V..  Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de directie van Creative Gears S.P. B.V. of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de documenten niet veranderd worden, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: "© Copyright Creative Gears S.P. B.V.. All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Netherlands and international treaties.", mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.
Home Oplossingen Techniek Praktijk Nieuws Service Over Contact