Simpelweg van A naar B Data uitwisselen is niet meer dan dit. Hoe?
Blik op de wereld Dezelfde data die op allerlei plekken steeds opnieuw moet worden ingevoerd. Informatie in het ene systeem, afhankelijk van informatie uit het andere. Mobiele systemen waarmee uw medewerkers op de weg data verzamelen, die u graag gekoppeld ziet aan uw backoffice. Het lijken voor zich sprekende vraagstukken. Je komt ze tegen in bijna elke branche, in organisaties klein of groot. Data moet van A naar B, als dat is waar het telkens weer op neerkomt, dan moet daar toch op een generieke, dynamische manier een standaardoplossing voor te bedenken zijn. Een oplossing waarbij de klant de controle heeft over wat er van A naar B gaat en de vrijheid om te bepalen welke voorwaarden en in welke vorm dit moet gebeuren. Problemen ontstaan in de praktijk vaak doordat informatie haar weg niet heeft gevonden naar de plek waar het zou moeten zijn. Dat kan gaan om een gebrek in de communicatie of een gebrek in het samenkomen van de juiste data, de elementen waaruit de informatie bestaat, op het juiste moment. In deze tijd van informatieverstrekking is het feitelijk vreemd, hoe weinig mogelijkheden u als klant voor handen heeft om grip te krijgen op de data-uitwisseling binnen uw organisatie. En hoe afhankelijk u hiervoor eigenlijk bent van de leverancier van de software die u reeds heeft aangeschaft of van plan bent om aan te schaffen. Natuurlijk geeft iedere leverancier u hetzelfde antwoord: "Ja hoor, wij kunnen ook koppelen." Maar tegen welke prijs? Hoe lang duurt het traject, hoeveel beslag wordt er gelegd op uw medewerkers en hoeveel maatwerk moet er nog worden bedacht en beschreven, gebouwd en getest? Klinkt bekend? Ondanks soms extreem uiteenlopende startpunten, bleven wij voor onze klanten steeds opnieuw op dit traject terechtkomen. En daar besloten we wat mee te doen.
Project aanpak Bij de projecten waar wij tot dusver op een of andere manier een rol hebben gespeeld zijn er altijd knelpunten geweest: Eisen: Er werd onvoldoende concreet gemaakt wat er binnen het project bereikt moest worden. Waarmee was men tevreden? Maar vooral: waarmee niet? Mensen : Er werden niet voldoende mensen vrij gemaakt om de taken, die in het kader van het project uitgevoerd moesten worden, uit te voeren. Of onvoldoende mensen met de juiste kennis. Wie heb je eigenlijk nodig? Planning: Er werden deadlines van hogerhand opgelegd. Planningen werden te slecht uitgewerkt en/of verkeerd ingeschat. Wat ga je doen? Wat heeft prioriteit? Risico's: Er werd slecht of niet gekeken naar de risico's die het projectresultaat in gevaar konden brengen - voornamelijk wanneer het zaken betrof die niet in de controle-sfeer van de projectorganisatie lagen. Wie draagt eigenlijk verantwoording? In al onze projecten beginnen we met deze vragen te beantwoorden. En om de daaruit voortvloeiende zaken te kunnen managen, moet je concreet blijven en met twee benen op de grond te werk gaan.
Home Oplossingen Techniek Praktijk Nieuws Service Over Contact